اگر درسایت ثبت نام نکرده اید و این اولین بازدید شماست ، برای عضویت در سایت سرزمین دریا وکویر و بهرمندی از امکانات آن اینجا کلیک کنید.
در ساختن بزرگترین پایگاه داده از استان سهیم شویم و مطالب ارزشمند خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
ورود*    عضويت *    


آخرين بازديد شما:
امروز سه شنبه 5 مرداد 1395, 12:39 am
مشاهده پست هاي بدون جواب
نمايش مبحث هاي فعالپاسخ به مبحث  [ 2 پست ] - دانلود کل مبحث به صورت PDF
نويسنده پيغام
 موضوع پست: گنجینه نام های بلوچی
پست خوانده نشدهارسال شده در: چهارشنبه 10 فروردین 1390, 3:43 pm 
آفلاين
★★★ نورچشمی ★★★
★★★ نورچشمی ★★★

تاريخ عضويت: چهارشنبه 10 فروردین 1390, 3:26 pm
پست ها : 60


تقدیراز دوستان : 0 بار
تقدیر شده: 78 باردوستان زیر از این پست مفید
وجالب تشکر کرده اند:
4z4, Admin


گنجینه نام های بلوچی

تصوير

هر قوم و ملتی در ایران و در هر کجای دنیا از خود نام های بخصوصی دارد. که براساس آن نام ها برای فرزندش نامی انتخاب می کند. که من اینجا یک زره از این دنیای نام های بلوچی را برای شما برگزیدیم. نام های بلوچی بیشتر برگرفته از این واژهها می باشند.

تصويرتصوير
1_ واژة خدا، الله و دیگر نامها و صفات خداوند
الله یار، الله نور، اله نظر اله رسان، اله داد، الاهی، واهد، واهدبکش، هیرالله، همیدالله، هداوردی، هدایار، هدایت الله، هدایی، هدابکش، هدابنده، هداهیر، الله داد، هداداد، هدارهم، هدامراد، هجت الله، هپیزالله، هدادوست، هدانور، الله نور، هالک داد، مولاداد، مولابکش، مهرالله، اله داد، الاهی بکش، امرالله، امین الله، اهمدالله، آهربکش، الله کرم، اله وردی، اله یار، ایزالله، ابدالله، وهاب، وهید، مجیب الرهمان، مالک بکش، الله کرم، الله یار، الله وردی، الله لهداد، لتپ رهمان، گیب الله، کریم بکش، کریمداد، کریم، کادر، کاسم، شگراله، سدرالله، رهیم بکش، رهیم، رهیم داد، رهمت، رهمت اله، رهمان بکش، رهمان، دادالله، دارهیم، باز مهمد، ابدالواهد، ابدالوهاب، ابدالتیپ، ابدلاه، ابدلگپار.
2_ واژة محمد و دیگر نامها و القاب پیامبر
یارمهمد، امیراهمد، اهترمهمد، اهمدیار، ارزمهمد، ب ی گ مهمد، شی مهمد، شیرمهمد، پیرمهمد، جان مهمد، دادرهمان، دادمهمد، دانبی، درمهمد، دوست مهمد، دین مهمد، رسول بکش، مرادمهمد، لال مهمد، گلام رسول، گلام مهمد، گل مهمد، شیرمهمد، شی مهمد، شپی مهمد، شاه مهمد، سیدمهمد، یارمهمد، یاراهمد، هتامهمد، هان مهمد، نیک مهمد، نیازمهمد، نورمهمد، نوراهمد، نزرمهمد، نبی، نبی بکش، میرمهمد، مهمدرهیم، مهمدزمان، مهمدشاه، مهمدکاسم، مهمدگل، مهمدنبی، مهمدنواز، مهمدهان، مهمد، مهمدازمان، مهمدامیر، مهمدامین، مهمدبکش، مهمدبیک، مهمدجان، مهمددوست.
3_ نامهای دیگر پیامبران
یونس، یهیا، ایسا، موسا، آکوب (یاکوب)، الیاس، هاروت، هارون، سلیمان، ابراهیم،
4_ نامهای برگرفته از نام درختان و بوته ها و گلها
الف_ زنان: ریهان، زاپران، زامر، زیتون، زیرّک، سداپ، سمسور، سمسوک، سنجد، شمشک، شمشی، گلپورگ، کیمار، گهنیچ، گواتک، ماشو، ماشی، مشوک، مگیر، مورتی، موری، ڈنک، ازبوتک، ازگل، ازگند، اسپنتان، آسمی، اشهار، آمک، آمکی، ایشورک، برنجاسک، برنجک، بودک، بودهک، پترونک، پلّ، پُلَّس، پورچینک، توتری، چژیک، چگردی، دانیچ، درنه، هورگل، هان گل، نورگل، نازگل، مهرگل، مه گل، ماهین گل، لال گل، گلی، گلُک، گلشیر، گلیک، گلبدن، گلبانو، گلاتون، گل هاتون، گل نسا، بی بی گل، ازگل، تاج گل، جان گل، درگل، گل ستون، گل پری، گل بیک، گل بانو، گل بهار، گل بهت، گل جان، گل اندام، گل آقا، درگل، میرگل، زرگل، ماهین گل.
ب_ مردان: درهند، رگت، سوپک، سوری، شنزی، شنگر، شینزک، کریچ، کسور، کلمیر، کلیر، کنار، کنری، کهور، کونل، کوٹور، گزی، گواتام، گونجت، گونی، گیشر، لَمبک،ڈ نک، هنجیر، هنار، هنگور، آدور، اگرینچ، اهتر، بادام، بُتّو، بَردی، بهار، بهاران، بهارشاه، بهارهان، بهاری، بهلور، پلک، پلوش، پلین، پوتار، پیچر، تاگزی، ترات، تراتی، جورک، جوری، درمشوک، مهمدگل، گلو، گلگ، گلشاه، گلزار، گلدر، گلاب، گل هان، پیرگل، دادگل، گل میر، گل مهمد، گل شاه، گل زمان، گل داد، شهگل، شاه گل، سیدگل، پلین، دلپل.
5 _ نام حیوانات
الف ـ رنان: آسکو، آشو، آهوگ، چاهیک، شاتور، شارک، کپوت، هوگوشک، کبگو، کمیت، مرگک، مورو، موریک، کپوتی.
ب ـ مردان: ارسلان، اگرب، بازو، بازیار، بازیز، بازمهمد، بانزک، بلبل، بنگل، بڈ ول، پروانگ، پلنگ، جلب، جلاب، زومک، سلور، سمندر، سیه مار، سینکر، شگر، شگری، شگرک، کوهی، گوجو، لوجر، مزار، مزاران، مزارهان، میرشیر، شیرالی، شیران، شیرجان، شیردل، شیرزاد، شیرکمند، شیرمرد، شیرمحمد، شرهان، شیرو، نورشیر، مرادشیر.
6ـ فلزات
پولات، تلی هاتون، تنگهی، رودین، زریگ، زری، زرخاتون، تنگه، تنگور، زرک، زرگل، زرگنج، زرملک، زرناز، زرهاتون، زرو، زری، زرین، زرینه، زربی بی، زران، زربانو، زربکش، زرجان، زردار، زران گل، زرگ.
7ـ واژة دُر (dorr)
دربی بی، بیان در، درناز، دران، ماه در، دربانو، دربهت، درجان، دردانه، درا، درک، درل، دری، درس، درگل، درگوش، درملک، درمهمد، درناز، درهاتون، درهان، درین، ملک، میردُرّ، بی بی در.
8ـ واژة ماه
ماه بانو، ماه بی بی، ماه پری، ماه هاتون، ماه در، ماه دیم، ماه سورت، ماه گونگ، ماه ملک، ماه منیر، ماه نور، ماهاتون، ماهان، ماسان، ماهُک، ماهکان، ماه گل، ماهل، ماهی، ماهو، ماهی ملک، ماهین، ماهین گل، ماهین ملک، ماه جان، ماه جبین، ماهرو، مهستون، مه سورت، مه شان، مه شیرین.
9ـ واژة خورشید
روزان، روزخاتون، شمسان، شمس دین، شمس هاتون، هرشید، روزی، روزک، روزان، ملک، روزان بی بی، روزل.
10ـ ستارگان و صورتهای فلکی
پوران، بامی، پروین، پنچان، سهیل، زومک.
11ـ نامهای متاثر از افکار صوفیانه و نحله های مصّوفه
ادهم، آرپ، ایکم داد، بزرگ، پیرمراد، پیرمهمد، پیرانداد، پیرانی، پیرجان، پیرک، پیرل، پیرو، پیری، دادشاه، دادنبی، دربیش، درواست، درویش، دستگیر، رابیه، رسول بکش، سهی داد، لال، للّا، لنگر، ولی، کچکول، گدایی، گوس بکش، گوسدُدّین، گوس، گوسک، مرادبکش، مردان شاه، مرادهاتون، مرادان، ملنگ، مولد، میّا، میار، میاداد، نزرمهمد، نزر، نزرجان، نوربکش، نورلّاه، نیاز، نیک بکش، نیکداد، نیک مهمد، نیازمهمد، هواستی، ولی، ولی مهمد، ولیداد، واجه داد، ساهبداد، سهی داد، مهتاج، شیهان، شیهول، شیه مهمد، شیهک.
12ـ نامهای متأثر از اسطوره های و فرهنگ ملی و ایرانی
ارژنگ، آرشام، اسپندیار، رستم، سهراب، برزو، آشا، رکسانه، هوشنگ، هجیر، بهمن، بندو، برزو، ارشک، اپراسیاب، گزلباش، گلشاه، مندوست، مندا، سهراب، مهران، نبروز، هوشنگ، هرمز، داد، پیروز، بهزات، بهمن.
13ـ نامهای متأثر از اسطوره ها و فرهنگ قومی و منطقه ای
آلی، بالاچ، اشکش، بانڑی، گدروشاه، همل، بانری، گوهرام، چاکر، هانی، شی مرید، للهريال شهداد، مهنار، سسی، پُنّو، بلاه نوش، آوار، بجار، میار، برازد، بمبی، جنگان، جیند، جیهل، هالا، هاکی، مدان، شاری، پهلوان، بمبی.
14ـ واژةهای مفهومی
آزات، آزیز، باهو، پایست، ارزی، پردل، دوستین.
15ـ شغلی و صنفی
آتون، پهلوان، کوتوال، بازیار، جَتّو، دهگان، رئیس، سالار، میرباز، اَمُک.
16ـ رنگ چهره
سبزل، آلی، زال، زاگل، سیاه مرد، ملهی، بورل، بورک، شررنگ، مه گونگ، برپی.
17ـ صفات
جوانمرد، دُرا، نورا، میا، مندا، چوٹا، دُرّس، درهاتون، دودا، رادو، زال، زبردست، زومک، ساران، سانا، سازین، سنجی، سهتی، سوبان، شهران، مارک.
18ـ عطرها
مسکان، زبادی، اَنبر، مهلب، زباد.
19ـ واژة دل
دلارام، دل آسا، دل انگیز، دل وش، دلاور، دلبر، دلبود، دلپسند، دلپل، دلجان، دلدار، دلدارهان، دلدوست، دلشاد، دلک، دلکش، دلگوش، دلمراد، دل ملک، شیردل، شجادل، میردل.
20ـ واژۀ بانو
بانو، بانوک، بانل، بانلی، بانکی، ماه بانو، دربانو، رزبانو، شاهبانو، شه بانو، شهربانو، گل بانو، مهبانو، نازبانو.
21ـ واژۀ گم
گم زور، گم کش، گمانی، گمتیل، گمداد، گمدر، گمدوست، گمشاد، گمک، گمکزار، گمناز، گمی، گمین.
22ـ نام سنگها
گسد، شدری، یاکوت، زمرد، پیروزه، لال، لال بیگم، لال بکش، لال بی بی، لال جان لال زات، لالگل، لال ملک، لال مهمد، لال هاتون، لال هان، لال وزیر، لالک، لالو، لالی، لالین، للّا، گوهر، گوهرناز، گور.
23ـ واژۀ وَش
وژدل، وشدل، وشرنگ، وشگ، وشک، وشین، دلوش، وشیک.
24ـ واژۀ شاه
شاهان، شاهبانو، اَلی شاه، شاهپری، بهارشاه، شاهزاد، جلال شاه، جهان شاه، دادشاه، دلوشاه، دیلم شاه، زمان شاه، شاه، شاه بی بی، شاه پسند، شاه جان، شاه سلیم، شاه گل، شاه مردان، شاه مهمد، شاه نزر، شاه هاتون، شاه هسین، شاه ولی، شاهک، شاهل، شاه میر، شاهو، شاهی، کرم شاه، گدروشاه، گریب شاه، گل شاه، گلام شاه، مرادشاه، مردانشاه، ملکشاه، مهمدشاه، شه بانو، شه بکش، شه ملک، شه بی بی، شه پری، شه جان، شه کرم، شه کلی، شه گل، شه میر، شه نیک، شه وردی، شهباز، شهبانو، شهبیک، شهدر، شهدوست، شهزات، شهسوار، شهگل، شهمراد، شهناز.
25ـ سناز، نازان، نازبانو، نازپری، نازک، نازگل، نازهاتون، نازی، نازبی بی، مهناز، مهرناز، ملکناز، گمناز، گلناز، گراناز، شهرناز، شرپ ناز، شرم ناز، شهناز، زرناز، بزناز، بهناز، بی بی ناز، دولت ناز.
26ـ واژۀ هاتون
هاتون، هاتونان، هاتون بی بی، نورهاتون، میرم هاتون، مهرهاتون، ملک هاتون، مرادهاتون، ماه هاتون، لال هاتون، گل هاتون، شاه هاتون، شمس هاتون، شرپ هاتون، ساراهاتون، ساب هاتون، رزهاتون، روزهاتون، درهاتون، جنت هاتون، جمال هاتون، تلی هاتون، تاج هاتون، پیروزهاتون، ایران هاتون.
27ـ واژۀ بی بی
بی بی، هیربی بی، هور بی بی، هان بی بی، نوربی بی، نازبی بی، مهربی بی، ملائم بی بی، مراد بی بی، ماه بی بی، لال بی بی، گل بی بی، گران بی بی، شاه بی بی بی، ساران بی بی، رهم بی بی، رازبی بی، راج بی بی، دربی بی، جان بی بی، تلاه بی بی، تاج بی بی، بی بی نبادی، بی بی هور، بی بی نور، بی بی هاتون، بی بی بان، بی بی گل، بی بی ناز، بی بل، بی بکان.
28ـ واژۀ هان
هان، سیاهان، یلی هان، هان جان، هان مهمد، هان ملک، هانک، هانی، هانگل، هانل، هانی لال، هان بی بی، نودهان، نوازهان، نوهان، میرهان، مهمدهان، مهرهان، مزارهان، مزری هان، مرادهان، مدوهان، مدی هان، لنگرهان، گل هان، کام هان، شیرهان، شیه هان، سیدهان، سرورهان، سپهدارهان، سالارهان، دلیرهان، دلدارهان، دریاهان، درهان، داروهان، جنگی هان، جماهان، جلال هان، جسک هان، توتاهان، تلی هان، پتی هان، بدل هان، بادین هان.
29ـ نامهایی که مأمورین ثبت احوال در ثبت دقیق واژۀها عمداً یا سهواً تغییراتی داده اند:
ارزمهمد : ارض محمد، ارزی : ارضی، آزات : آزاد، ایسّپ : یوسف،
سکندر : اِسکندر، آسمی : یاسمین، آکوت : یاقوت، آلی : عالی،
امبر : عنبر، امیت : امید، نوشروان : انوشیروان، بهزات : بهزاد،
بهلور : بهلول، پردوس : فردوس، پنڈوک : پندک،
پیروزه : فیروزه، کریم بکش : کریم بخش، تنگهی : تنگی،
جُمّا : جمعه، سوالی : صالح، سبزالی : سبزعلی، سدگنج : صدگنج،
سرپراز : سرافراز، سیدمهمد : صیادمهمد، شگرالله : شکرالله،
شیرن : شیرین، گزلباش : قزلباش، گمشاد : غمشاد، گمناز : غمناز،
لال مهمد : لعل محمد، مهتاپ : مهتاب، هوبیار : خوبیار، هداهیر : خداخیر،
هُدادات : خداداد.
30ـ واژۀ هندی
گنگو، نتو
31ـ واژۀ عربی
الّاه، ابدرهمان، ابدلّاه، مهمد، اهمد، ابدسَّمد، آدم، اسهاک، درویش، پکیر، اید، پاتمه، جنت، شابان، رمزان، پاروک، ازمان، ایوب.
32ـ واژۀهای ترکی
بی بی، مگل، باییان، توتا، گاجی، ایلتاز، بیگم، بلگاک، بیک، مهمد، الم بیک، چنگیز، دریهان، شاگاسی، تیمور، تایماس، بهادر، بایان در.
33ـ بسامد واژۀهای که بیشترین بسامد را در نامگذار بلوچی داشته اند.
خداوند 100 مورد، خدایان غیراسلامی 3 مورد، دیگر پیامبران 15 مورد، پیامبر اسلام 66 مورد، شاه 66 مورد، وش و گَل (به معنی شادی و خوشی) 10 مورد، گم (غم) 14 مورد، سنگها. لال 17 مورد، زر(طلا، سکۀ طلا) 23 مورد، بانو 14 مورد، دل 22مورد، ماه 30 مورد، صوفیگری 63 مورد، گُل 60 مورد، دُرّ (مروارید، یگانه، بی نظیر) 26 مورد، حیوانات 135مورد، درختان، بوته و گلها 75 مورد، ناز 25 مورد، روز(ru:z) شمس (sama) به معنی خورشید: 10 مورد، هور(hur) به معنی حوری بهشتی: 13مورد، نور(nur) 20 مورد، دُرّ (dorr) 26 مورد، زَر (zar) 23 مورد، فلزات و سنگهای قیمتی 25مورد، میر (mir) بعنوان پبشوند و پسوند 30 مورد، خاتون 26 مورد، بی بی 34 مورد، هان 47 مورد، اسامی با منشاء غیر اسلامی 8 مورد.
منبع: http://www.mybalochistan.com
منبع: کتاب نام و نیم نام فرهنگ نام های بلوچی، نوشته: عبدالعزیز دولتی بخشان


ارسال به Facebook ارسال به Twitter ارسال به MySpace ارسال به Delicious
بالا
 مشخصات  
 
 موضوع پست: Re: گنجینه نام های بلوچی
پست خوانده نشدهارسال شده در: يکشنبه 14 فروردین 1390, 4:23 pm 
آفلاين
سفرنامه های سیستان و بلوچستان
سفرنامه های سیستان و بلوچستان
نماد کاربر

تاريخ عضويت: شنبه 13 بهمن 1386, 3:21 am
پست ها : 856
محل سکونت: همه جای استان سیستان و بلوچستان


تقدیراز دوستان : 2487 بار
تقدیر شده: 802 بار


جنسیت: آقا
معرفی بیشتر: من نه سیستانیم و نه بلوچستانی ، من سیستانی و بلوچستانیم.
ما کاربران سرزمین دریا و کویر(فارس و بلوچ و شیعه و سنی و ... )فارغ از نژاد ومذهب ، تنها به رشد سرزمینمان می اندیشیم.ما تصمیم گرفته ایم پایگاه اطلاعات تخصصی سیستان و بلوچستان را بسازیم و در این راستا دست همه ی دوستان جدید را برای همکاری به گرمی می فشاریم.مهر ، محبت ، دانش و تخصص خود را از سرزمینمان دریغ نکنیم.خیلی جالب بود.
ممنون ;)
نقل قول:
لال مهمد : لعل محمد، مهتاپ : مهتاب، هوبیار : خوبیار، هداهیر : خداخیر،
هُدادات : خداداد.

چرا در بعضی از نقاط استان اسامی خاص اینگونه بیان می شوند؟(منظورم اینه که به جای حرف "خ" از "ه" یا "ح" استفاده میشه ;)

_________________
((موج ها را کسی به صف کرده ست
موج ها ياغيان دريايند
باز دريا دوباره کف کرده ست))
سه کایی از پیام سیستانی
اگه لاگین هستی کلیک کردن بر روی دکمه ی "ارسال تقدیر" (همین زیر) هیچ کاری نداره ;) زودباش کلیک کن دیگه ... :D


بالا
 مشخصات  
 
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  
پاسخ به مبحث  [ 2 پست ] 


 موضوعات مشابه   نويسنده   پاسخ ها   بازديدها   آخرين پست 


آخرین مباحث فعال در تالار گفتگو

آخرین مباحث تخصصی سرزمین دریا و کویر

گزارشی از سیستان بهشت باستان شناسان + عکس تعداد بازدیدها (934 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
طبیعت و مناطق دیدنی بلوچستان تعداد بازدیدها (963 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
عکس هائی از بنجار (تعزیه) تعداد بازدیدها (1183 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
دوبیتی های دلتنگی تعداد بازدیدها (753 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
نقدی بر کتاب "آزادی یا مرگ" اثر نیکوس کازانتزاکیس تعداد بازدیدها (2488 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
باهم رک باشیم؟؟؟؟؟؟ خودسازی کنیم .... تعداد بازدیدها (539 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
دانلود دیوان اشعار استاد محمدامین دهواری برای موبایل تعداد بازدیدها (2689 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
بازدید از شهرسوخته ی سیستان(گزارش تصویری من) تعداد بازدیدها (1443 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
جدیدترین عکس های قلعه بمپور نوروز 92 تعداد بازدیدها (1179 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
سیستان زادگاه اولین ها وخاستگاه نخستین ها,افتخارات سیستانیها تعداد بازدیدها (728 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
شعر «شهر سوخته»- رنجنامه سيستان تعداد بازدیدها (269 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
تعدادی از زنان نام آور ایران باستان تعداد بازدیدها (1665 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
سفرنامه مردم شناختی به بنت وفنوج ( قسمت پایانی ) تعداد بازدیدها (634 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
سفر به روستای کالبر از توابع شهر نگور تعداد بازدیدها (1352 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
راهیابی عكاس استان به دو جشنواره آمریكا + منخب آثار بومی تعداد بازدیدها (922 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
شعر بلوچ از مولوی عبدالله روانبد ( رح ) جمع آوری بلقیس تعداد بازدیدها (1551 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
تصرف قلعه ناصری ایرانشهر در زمان بهرام خان بارکزایی تعداد بازدیدها (1298 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
پرسش تعداد بازدیدها (817 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
در وصف سيستان، سرزمين اجدادي‌ام تعداد بازدیدها (627 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
آهنگ شاد سال نو رسیده ویژه نوروز تعداد بازدیدها (595 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
بحث و بيت (دوبيتي‌هاي سيستاني شادمهـــر) تعداد بازدیدها (721 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
طنز پیش بینی آب و هوای زاهدان تعداد بازدیدها (655 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
درد دلی با یار مهربان نمایشگاه کتاب تعداد بازدیدها (487 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
امید نامه ای برای هامون تعداد بازدیدها (475 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
در آغوش سرما خوردگی تعداد بازدیدها (454 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان

آخرین مباحث تخصصی خانه ی فرهنگ و هنر

دوبیتی سیستانی تعداد بازدیدها (1295 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
شعر سیستانی تعداد بازدیدها (7288 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
دعاها و نفرین ها در فرهنگ مردم بلوچ عبدالسلام بزرگ زاده تعداد بازدیدها (1516 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
غزلی از پیام سیستانی تعداد بازدیدها (2240 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
چشم های زیتونی تعداد بازدیدها (765 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
گناه عشق تعداد بازدیدها (1123 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
شعر تعداد بازدیدها (1171 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
شعربلوچی بلوچستان و سیستان شاعر عبدالسلام بزرگ زاده تعداد بازدیدها (1034 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
2 آهنگ زابلی که با ارگ اجرا کردم تعداد بازدیدها (3380 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
غزلی از دهه ی هفتاد تعداد بازدیدها (1753 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
شعری از علیرضا باقری تعداد بازدیدها (1097 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
دریغ تعداد بازدیدها (1216 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
صدای ما را از رادیو نی زار می شنوید (پیام سیستانی) تعداد بازدیدها (2219 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
دوبیتی سیستانی تعداد بازدیدها (1371 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
دانلود کلیپ تصویری شعر زبان بلوچ همراه با نماهنگ بلوچی تعداد بازدیدها (1646 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
دانلود کلیپ تصویری شعر میهن بلوچ همراه با نماهنگ بلوچی تعداد بازدیدها (1447 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
دانلود کلیپ تصویری شعر بزرگی و بزرگان به زبان فارسی تعداد بازدیدها (1593 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
کلیپ تصویری شعر " نوکین بهار " - شاعر محمدامین دهواری نژاد تعداد بازدیدها (1374 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
دل تعداد بازدیدها (1119 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
بخش اول از مثنوی بلند دختر گز۱ تعداد بازدیدها (2284 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
سیر تحول شعروادبیات بلوچی پژوهشگر: عبدالسلام بزرگ زاده تعداد بازدیدها (1705 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
چند عکس زیبا از خاطرات پیام سیستانی تعداد بازدیدها (2706 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
رقص شمشیر سنتی سیستانی .ایران تعداد بازدیدها (3308 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
حضور گروه موسیقی سیستانی هامون درمراسم افتتاحیه مچ اندازی تعداد بازدیدها (1738 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
حضور گروه موسیقی سیستانی هامون درجشنواره گردشگری گلستان تعداد بازدیدها (1595 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان

آخرین مباحث عمومی

فروشگاه اینترنتی تعداد بازدیدها (8 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
بازاریابی اینترنتی چیست تعداد بازدیدها (24 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
تور گرجستان تعداد بازدیدها (29 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
چگونه در لباس عروسی لاغرتر به نظر برسیم؟ تعداد بازدیدها (39 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
تالار عروسی تعداد بازدیدها (41 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
صنایع دستی بیرجند تعداد بازدیدها (53 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
صنایع دستی قم تعداد بازدیدها (49 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
کاربرد درب اتوماتیک شیشه ای تعداد بازدیدها (43 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
چگونگی ارتباط آیفون های تصویری با نگهبانی ها تعداد بازدیدها (49 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
جشنواره فانوس-جشنواره یخ و برف هاربین تعداد بازدیدها (43 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
5 غار زیبا در مالزی تعداد بازدیدها (51 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
درباره ارمنستان  تعداد بازدیدها (56 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
صنایع دستی اصفهان تعداد بازدیدها (63 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
صنایع دستی تهران تعداد بازدیدها (56 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
صنایع دستی شیراز تعداد بازدیدها (71 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
صنایع دستی همدان تعداد بازدیدها (53 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
صنایع دستی تبریز تعداد بازدیدها (62 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
در استانبول تعداد بازدیدها (251 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
مسجد شاکرین تعداد بازدیدها (136 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
مراکز خرید آنتالیا تعداد بازدیدها (141 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
دانلود نرم افزار شيب سنج Clinometer + bubble level v2.1 – آ تعداد بازدیدها (751 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
ساعت مچی تعداد بازدیدها (209 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
هوشمند سازی ساختمان تعداد بازدیدها (223 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
ویدئو پروژکتور تعداد بازدیدها (200 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان
جاذبه های استانبول تعداد بازدیدها (201 بار) - انجمن تخصصی سیستان و بلوچستان

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان


شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد

جستجو براي:
انتقال به:  
cron
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by www.IranSTB.com - phpBB | 2008-2010 All Rights reserved
جهت حفظ حقوق اعضای سایت ، استقاده از منابع سایت تنها با ذکر ماخذ مجاز است.
phpBB SEO