شعر سیستانی

مدیر انجمن: Hamoon Sistani

Hamoon Sistani
★★★ نورچشمی ★★★
★★★ نورچشمی ★★★
پست: 56
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰, ۱۰:۵۷ ق.ظ

Re: شعر سیستانی

پست خوانده نشده توسط Hamoon Sistani »گُلک از خْنکّی ور پیتو دِلو شه
خُلک ور سیلِ او تو کو دِلو شه
بیه سِی کو ای دِلِ فِضّا ره، بِی مُچ
وه یادِ روز از سر شو دِلو شه

ترجمه:
«گُلک» برای جان بدر بردن از از سرما و گرم شدن در زیر آفتاب دق مرگ یافتن پناه دیواری شد
«خُلک» به یاد تماشای آب تب کرد و دق مرگ شد
بیا و این دل رسوا را بنگر، چه بی صدا
به یاد خورشید از سرِ شب دق مرگ شد

گُلک = اسم است. خُلک = نام آن بخش از جوانه¬ی نی دریا است که شیرین و خوشمزه است.
جواد شهنازی
Hamoon Sistani
★★★ نورچشمی ★★★
★★★ نورچشمی ★★★
پست: 56
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰, ۱۰:۵۷ ق.ظ

Re: شعر سیستانی

پست خوانده نشده توسط Hamoon Sistani »

دِلِه دارو کِه اَرچی پو مْخواره
از چشِ سُلُّکِ او او مْخواره
دُو چشِ جْلافِ یو دل او مِی¬نه
شیمه مِی¬نو نو از دل او مْخواره
مْزَنه دارو نو دُکْره وَه مْچینه
او زغو مِی¬نه، دِل زغو مْخواره
او دغال¬گَرد و دل مِه دَغالِه
ور دغال¬گَردی سُون مِه تو مْخواره
دَرده کو کرده رُو دلِ کَناک
چُوچه مِی¬نو نو امْجه غو مْخواره
نکِه اَنگیز شونو بُگه بسّه
از چپ و چار سُو نو وه نو مْخواره
وه تسیرِه پرُندِه یه سَنگو
که منا میگی از مِه چو مْخواره
او وه بِیداری خُونِ دِل مِی ده
دل وه بِیداری یو وه خو مْخواره

جواد شهنازی
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ادبی جواد شهنازی شاعر و پژوهش گر”