جنگیزهی شاخه ای از قوم دامنی

در این انجمن با همراهی دوستان سعی خواهد شد به معرفی اقوام ، بزرگان آنها
و فامیلهای بلوچی پرداخته شود.

مدیر انجمن: 74fwssj3

74fwssj3
°°° تازه وارد °°°
°°° تازه وارد °°°
پست: 4
تاریخ عضویت: دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰, ۱۰:۵۰ ب.ظ
جنسیت: مرد
محل اقامت: ایرانشهر

جنگیزهی شاخه ای از قوم دامنی

پست خوانده نشده توسط 74fwssj3 »

جنگیزهی یکی از قبایل قوم دامنی که به گفته ای نسبشان به شیخ عبدالقادر گیلانی دانشمند بزرگ مسلمان می رسد
از انجا که در بین اقوام بلوچ یادشت برداری به ندرت صورت گرفته این مطالب پس از تحقیقات فراوان از ریش سفیدان تهیه شده و هیچ تضمینی بر درست بودن یا نادرست بودن ان وجود ندارد و اینجانب سعی بر این داشته ام که این مطالب را به دیگران انتقال داده وبر دانسته های انها بیفزایم امیدوارم که دراین راه موفق باشم
حالا به نسب تعدادی از افراد این قبیله میپردازم
قادر بخش فرزند هیبتان فرزند میر دوست فرزند فاضل فرزند شمس الدین فرزندجنگی فرزند محمد فرزند الی فرزند رستم فرزند حسن فرزند بلهنوش فرزند ملک اکرم فرزند میر عمر فرزند عبدالعزیز فرزند شیخ عبدالقادر گیلانی می باشد واز اینجا به بعد روایتی است که شبهه دارد ولی ان را برای شما بیان میکنم .شیخ عبدالقادر گیلانی فرزندابی صالح فرزند موسی جنگی دوست فرزند عبدالله جبل فرزند یحیی فرزند محمود فرزند داوود فرزند موسی فرزند عبدالله فرزند موسی الجون فرزند عبدالله المحض فرزند حسن مجتبی فرزند علی مرتضی و فاطمه الزهرا
(میر دوست و رشید وبهرام و رحیمداد وزرخاتون و ماهین ) فرزندان دوستین فرزند میر دوست فرزند فاضل فرزند شمس الدین فرزند جنگی و .......
(لال خان و حیدر و پیر محمد)فرزند شاهل فرزند اخرداد فرزند بنگه فرزند شمس الدین فرزند جنگی و ....
مریم فرزند جمال فرزند صدو فرزند باران فرزند شمس الدین فرزند جنگی و......
نودان فرزند اسکو فرزند غلام فرزند سپر فرزند فاضل فرزند شمس الدین فرزند جنگی و........
میرخان فرزند قاسم فرزندغلام فرزند سپر فرزند فاضل فرزند شمس الدین فرزند جنگی و.....
کیمت فرزند رستم فرزند سپر فرزند فاضل فرزندفاضل فرزند شمس الدین فرزند جنگی و........
رستم فرزند عیدو فرزند رستم فرزند سپر فرزندفاضل فرزند شمس الدین فرزند جنگی......
گنج خاتون فرزند دین محمد فرزند رستم فرزند سپر فرزندفاضل فرزند شمس الدین فرزند جنگی و........
شیمحمد فرزند غلام فرزند سپر فرزندفاضل فرزند شمس الدین فرزند جنگی و......
(کهور و فیض محمد و ماه خاتون )فرزند تاج محمد فرزند عیدوک فرزند سپر فرزند فاضل فرزند شمس الدین فرزند جنگی و.......
(گمی و مهراب)فرزند بالاچ فرزند مصطفی فرزند صمد فرزند مهندا فرزند شمس الدین فرزند جنگی و......
جمال خاتون فرزند صابحان فرزند دین محمد فرزند رستم فرزند سپر فرزند فاضل فرزن شمس الدین فرزند جنگی و ......
عبدی فرزند هیبت فرزند حیدر فرزند شاهل فرزند اخر داد فرزند بنگه فرزند شمس الدین فرزند جنگی و...

بازگشت به “نسب شناسی اقوام بلوچ”